Tầm quan trọng của bảo trì và bảo dưỡng hệ thống quan trắc tự động

Để đảm bảo sức khỏe tốt, mỗi người chúng ta dù khỏe mạnh vẫn nên định kỳ đến cơ sở y tế để theo dõi sức khỏe nhằm kịp thời phát hiện những hiện tượng bất thường có thể xảy ra với cơ thể. Ngay cả những bệnh nan y, theo thống kê hơn 90% trường hợp nếu phát hiện sớm đều có thể chữa khỏi.

Máy móc – thiết bị cũng vậy, mặc dù vô tri, vô giác nhưng chúng được phối hợp chặt chẽ với nhau trong một cơ cấu thống nhất, sự hoạt động bất thường của một chi tiết cũng có thể làm ngừng máy dẫn đến tổn hại lớn về kinh tế và kỹ thuật cho toàn bộ quá trình sản xuất.

Một số hình ảnh thực hiện

Đối tác

Đối tác chiến lược

Một số sự án tiêu biểu

Chứng chỉ

Một số khách hàng tiêu biểu