Success Stories

COD
Success Stories

COD SENSOR _ CAS51D

Ứng dụng Viomax CAS51D đo lường nitrat hoặc SAC trong nước uống, xử lý các ứng dụng nước và nước thải cũng như lĩnh vực tiện ích: Tải trọng hữu cơ hoặc nitrat ở đầu vào và ra Xác định CODeq hoặc TOCeq Theo dõ...

Tôn Hoa Sen
Success Stories

Installing automatic wastewater treatment system at Hoa Sen Phu My corrugated iron factory – Ba Ria

Việt An Group vừa tiến hành lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động cho nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Hệ thống quan trắc sẽ tiến hành đo các thông số quan trọng sau khi trải qua quá trình x...

Dịch Vụ Vận Hành
Success Stories

Continuous automatic emission monitoring system Sao Viet

𝗗𝗨̛̣ 𝗔́𝗡 𝗤𝗨𝗔𝗡 𝗧𝗥𝗔̆́𝗖 𝗞𝗛𝗜́ 𝗧𝗛𝗔̉𝗜 𝗧𝗨̛̣ Đ𝗢̣̂𝗡𝗚 𝗟𝗜𝗘̂𝗡 𝗧𝗨̣𝗖  XÁC SUẤT THẢI NGUYỆT - KCN TÓC TIÊN VŨNG TÀU    - Độc chất lò thiêu là hệ thống xử lý chất độc hại bằng phương pháp thiêu hủy kè...