CẢM BIẾN ĐO COD HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO? CÁC YẾU TỐ ĐỘ ĐỤC, ĐỘ MÀU CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ TRỊ ĐO KHÔNG?

Ánh sáng được tạo ra bởi một loại đèn đặc biệt.

Ánh sáng này được truyền qua cái gọi là cuvette (hay đường dẫn mở). Ở đây chúng ta có vị trí diễn ra sự tương tác giữa môi chất và ánh sáng. Sau khi được truyền qua cuvet, ánh sáng được chia thành hai phần quang phổ gọi là tham chiếu (hiển thị màu xanh lá cây) và đo lường (hiển thị màu đỏ). Việc xử lý các giá trị này dẫn đến giá trị đo được hiển thị.

Ánh sáng được truyền qua cuvet đo và được đo ở hai bước sóng khác nhau.
Không có môi chất, ánh sáng không bị ảnh hưởng và có thể phát hiện (nhiều hơn
hoặc ít hơn) các tín hiệu giống nhau trên phép đo và bộ dò tham chiếu (vạch đen).
Bây giờ chúng tôi giới thiệu một chút về chất hữu cơ trong đường đo (đường màu
xanh lam).

Ở bước sóng màu lục, ít tương tác giữa các chất hữu cơ và ánh sáng hơn được
quan sát thấy. Đây là đường dẫn tham chiếu. Ở bước sóng màu đỏ, có thể quan sát
thấy tương tác mạnh (độ hấp thụ).

Phép đo chính của một quang kế như vậy là giá trị SAC / UV254nm có thể được coi là độ hấp thụ. Ngoài giá trị này, các mối tương quan có thể được tính toán để đạt được các giá trị cho TOC hoặc thậm chí COD. Vui lòng lưu ý: Đây là những giá trị tương đương không phải là giá trị đo lường thực. Chúng có thể không khớp mạnh với kết quả bạn nhận được khi sử dụng phương pháp tiêu chuẩn để đo giá trị TOC và COD.

Độ đục có cản trở phép đo không?

Ánh sáng bị suy giảm theo cùng một cách ở cả bước sóng “tham chiếu” và “đo lường”. Vì vậy độ đục không ảnh hưởng đến kết quả quang học UV254nm / SAC

Màu sắc có ảnh hưởng đến phép đo không?

Chỉ khi môi trường thể hiện độ hấp thụ trong dải màu lục của bước sóng. Trong trường hợp này, ánh sáng bị hấp thụ bởi màu sắc nơi tham chiếu được lấy – điều này dẫn đến sự thay đổi kết quả đo. Các phép đo phải được hiệu chuẩn về môi trường.

Điều gì xảy ra trong trường hợp COD?

Ví dụ đầu tiên, KHP (kali hydro phthalate) được sử dụng để hiệu chỉnh cảm biến.

Trong trường hợp này, chúng ta không có độ hấp thụ ở vạch chuẩn mà là độ hấp thụ mạnh ở bước sóng đo được. chúng ta phù hợp với các điều kiện để có chất
lượng kết quả tốt, chúng ta có thể sử dụng cảm biến đã được hiệu chuẩn tại nhà máy (hiệu chuẩn tại nhà máy được thực hiện với KHP làm tham chiếu).

Ví dụ thứ hai (đây là trường hợp tiêu chuẩn hơn).

Chúng ta hãy xem xét COD trong môi trường hấp thụ ánh sáng không chỉ ở bước sóng đo được mà còn ở bước sóng tham chiếu: Trong trường hợp này, COD có ảnh hưởng truyền thông mạnh
mẽ và- cần phải hiệu chuẩn cảm biến vị trí để đạt được độ chính xác và chất lượng
cao nhất của kết quả đo.

Với độ dài đường dẫn dài, chúng ta thậm chí không nhận được nhiều ánh sáng và
không có thêm tín hiệu, với độ dài đường dẫn ngắn, chúng ta nhận được độ phân
giải thấp. Do đó, độ dài đường dẫn phù hợp nên được lựa chọn tùy thuộc vào ứng
dụng.