Khi nói đến hệ thống quan trắc khí thải người ta luôn nghĩ đến giá trị của nó mang lại trong suốt quá trình lắp đặt và sử dụng đó là giúp cho nhà máy đáp ứng thông tư của Bộ TNMT, giám sát được chất lượng khí thải để từ đó đánh giá và điều chỉnh hoạt động của nhà máy cho phù hợp nhằm giảm thiểu chi phí vận hành cũng như là giảm thiểu rủi ro cho cả một hệ thống với mục đích lớn nhất là bảo vệ môi trường.

Ảnh hưởng của các chất trong khí thải có thể gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng khí và rõ ràng hơn nữa là nó đang ảnh hưởng trực tiếp đến súc khỏe con người.

Hãy cùng xem một số ví dụ:

 • SO2 (Lưu huỳnh đioxit): chất kính ứng đường hô hấp mạnh dù ở nồng độ thấp cũng có thể gây co thắt cơ phế quản, ở nồng độ cao có thể gây ảnh hưởng cao đến chức năng của phổi, rối loạn chuyển hóa trong cơ thể người.
 • NO2 (Nito dioxit): Ảnh hưởng đến đường hô hấp, nặng có thể gây ung thư phổi; tang nguy cơ mắc bệnh về hô hấp, mắt, mũi,…
 • CO ( Cacbon Mono oxit): kết hợp với hemoglobin làm giảm khả năng vận chuyển oxy trong máu.
 • Bụi, kim loại, khí không xác định cũng đang ảnh hưởng rất lớn đến môi trường và sự sống trên trái đất.

Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị quan trắc môi trường là gì? Quy định nào yêu cầu về việc đơn vị lắp đặt phải thực hiện bảo trì,bảo dưỡng thiết bị?

Dựa vào điều 24, chương V thông tư 10/2021 vừa ban hành như sau:

 • Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế thiết bị quan trắc môi trường: phải lập kế hoạch và thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế định kỳ các thiết bị quan trắc môi trường theo hướng dẫn của nhà sản xuất và quy trình sử dụng thiết bị.
 • Trước khi sử dụng, các thiết bị quan trắc môi trường phải được kiểm tra (kiểm tra bên ngoài, kiểm tra kỹ thuật và kiểm tra độ chính xác). Trường hợp phát hiện thiết bị không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo lường theo quy định thì phải ngừng sử dụng, lập biên bản và lưu lại trong hồ sơ quản lý thiết bị quan trắc môi trường.

Vậy bảo trì, bảo dưỡng là như thế nào:

 • Bảo trì: tu sửa nhằm bảo đảm (cho một hệ thống hoặc một bộ phận của nó) hoạt động tốt, có độ tin cậy cao trong việc sử dụng.
 • Bảo dưỡng: là việc thực hiện các tác vụ giúp bảo tồn năng lực thiết bị, qua đó đảm bảo tính liên tục và chất lượng giám sát. Bảo dưỡng diễn ra trong toàn bộ thời gian sử dụng (tuổi thọ) của thiết bị. Bảo dưỡng tốt là đảm bảo đạt được hoạt động ở mức chi phí tối ưu tổng quát.

Giá trị mà từ việc bảo trì, bảo dưỡng mang lại:

 • Giảm thiểu mức độ hao mòn, hư hỏng và thất thoát, nâng cao tuổi thọ, giá trị sử dụng của thiết bị.
 • Nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát quá trình hoạt động sản xuất, bảo trì bảo dưỡng thiết bị.
 • Hệ thống hóa cách thực hiện trong bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động sản xuất.

Kết luận: Để đảm bảo sự ổn định và chính xác cũng như kéo dài tuổi thọ của thiết bị đo cần thực hiện tốt khâu bảo trì, bảo dưỡng cho thiết bị từ đó tối ưu chi phí vận hành.